Årsstämma 2022

Kallelse dagordning

Inga motioner för 2022 inlämnade

Valberedningens förslag 2022

Motioner 2021

Proposition

Årsredovisning med revisionsberättelse  2021

För att ta del av stämmoprotokollet kontakta styrelsen