BALKONG/UTEPLATS

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhus antenn på fasad eller balkongräcke. Vill du sätta upp egna antenner (gäller även parabol) för TV, radio eller dylikt utanför lägenheten krävs tillstånd från styrelsen. För att få tillstånd skall du dels ange ett behov av parabol som ej kan tillfredsställas via föreningens kabel-TV-nät, dels skall monteringen ovillkorligen ske inne på balkong eller uteplats, parabol får ej monteras på byggnad eller plank. Tillstånd är tidsbegränsat till max två år, varvid tillståndet måste sökas på nytt

Inglasning av balkonger i BRF Fållbänken är inte tillåtet, p.g.a. att byggnaderna är Q-märkta och därmed inga ändringar av fasaden får göras.

Markis får sättas upp över uteplats på bottenvåning där tak eller balkong ovanför saknas.
Markisen får i utfällt läge inte gå utanför den egna uteplatsen.
Markisen skall vara enfärgad i en neutral färg såsom svart, grå eller mörkblå och vara utan reklambudskap eller dylikt. Monteringen skall ske fackmannamässigt för att undvika skador på husets fasad.

Blomlådor får av säkerhetsskäl endast hängas på insidan av balkongräcket. Om du har lägenhet på markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggning på uteplatsen.

Att grilla med öppen eld (dvs. kol och gasol) på balkongen/trädäck innebär brandfara och är inte tillåtet. Elgrill får du använda.

Det är inte tillåtet att placera elförsörjd kyl, frys, spisplatta eller liknande vitvaror  på balkongen/uteplatsen.

Du får inte piska mattor på balkongen, utan använd någon av föreningens piskställningar för att göra det. Vädring av sängkläder m.m. får ske, men innanför balkongräcket.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från din lägenhet, eftersom det medför nedsmutsning och drar till sig råttor och andra skadedjur.

 Kasta inte cigarettfimpar på eller från balkongen då detta lätt hamnar på grannens balkong.


Åter till startsidan för trivselregler