Sophantering

SOPOR, GROVSOPOR OCH ELAVFALL

Knyt ihop soppåsen ordentligt innan du slänger soporna och är sopstationen full gå till nästa sopstation. Ställ INTE soppåsen på backen så fåglar och andra skadedjur kommer åt den. Lägg inte glas i sopstationen.

Elavfall skall läggas i särskild bur som finns mellan Gribbylundsv 72B och Röda stugan. Där finns även speciella behållare för förbrukade lampor, lysrör och batterier. Inga andra sopor får placeras i buren för elavfall. OBS! vitvaror räknas inte som elavfall. Vitvaror skall transporteras genom bostadsrättsinnehavarens försorg till närmaste återvinningsanläggning.

Matrester läggs i särskilda återvinningskärl vid sopstationerna för att bli biogas. Kontakta styrelsen för information om matavfallsinsamling.

Grovsopor, papperssopor och miljöfarligt avfall transporteras genom bostadsrättsinnehavarens försorg till närmaste återvinningsanläggning. Mobil återvinningsanläggning besöker Gribbylund med jämna mellanrum. Den parkerar bakom ICA.Schema för mobila enheten finns på Täby kommuns hemsida

Lägg inga tidningar, bindor, blöjor eller dylikt i toaletten så att det blir stopp och översvämning i din egen eller någon annans lägenhet.


© Copyright Fållbänken