Sophantering

SOPOR, GROVSOPOR OCH ELAVFALL

Knyt ihop soppåsen ordentligt innan du slänger soporna och är sopstationen full gå till nästa sopstation. Ställ INTE soppåsen på backen så fåglar och andra skadedjur kommer åt den. Lägg inte glas i sopstationen.

Elavfall skall läggas i särskild bur som finns mellan Gribbylundsv 72B och Röda stugan. Där finns även speciella behållare för förbrukade lampor, lysrör och batterier. Inga andra sopor får placeras i buren för elavfall. OBS! vitvaror räknas inte som elavfall. Vitvaror skall transporteras genom bostadsrättsinnehavarens försorg till närmaste återvinningsanläggning.

Matrester läggs i särskilda återvinningskärl vid sopstationerna för att bli biogas. Papperspåsar till matsopor finns att hämta i våra tvättstugor. Överfyll inte återvinningskärlen.

Glas, plast, papper och metallsopor transporteras genom bostadsrättsinnehavarens försorg till närmaste återvinningsanläggning. Karta finns på kommunens hemsida: https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/avfall-och-atervinning/anlaggningar-for-sortering/atervinningsstationer/

Sopkärlen för glas och papper som finns på Gribbylundstorg är inte till för oss att använda för att bli av med våra samlade pappers och glassopor, utan de skall användas för tillfälligt skräp för de som vistas på eller passerar torget och busshållplatserna.

Grovsopor och miljöfarligt avfall transporteras genom bostadsrättsinnehavarens försorg till Hagbytippen.https://www.sorab.se/foretag/vara-anlaggningar/hagby-taby/

Grovsopor kan också lämnas vid mobil återvinningsanläggning som besöker Gribbylund med jämna mellanrum.  Den parkerar bakom ICA. Schema för mobila enheten finns hela tiden att ta del av på Täby kommuns hemsida

Länk till en sopsorteringsguide: https://www.srvatervinning.se/sorteringsguide

Lägg inga tidningar, bindor, blöjor eller dylikt i toaletten så att det blir stopp och översvämning i din egen eller någon annans lägenhet.

Att skräpa ner i vår utemiljö är lagbrott! Detta gäller även snus och fimpar! Bötesbeloppet för nedskräpning är 800 kr.


© Copyright Fållbänken