HUSDJUR

Fållbänken är ett husdjursvänligt område. Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.


Åter till startsidan för trivselregler