Kontaktuppgifter

Nedanstående kontaktvägar är de säkraste och snabbaste sättet att få hjälp och svar på frågor.
Alla styrelsemedlemmar läser också styrelsemailen

Föreningens postadress:
BRF Fållbänken1
NABO 112023, FE617
10776 STOCKHOLM

Det går också att lämna meddelandde till BRF Fållbänken 1 i postlådan på
Röda stugan, Gribbylundsvägen 64.

© Copyright Fållbänken