Parkering

Det är parkeringsförbud på gårdarna. Tillfällig parkering vid entré får endast ske för på- och avlastning i max 15 min. Om du har bil kan du hyra en parkeringsplats. Önskemål om parkeringsplats skickas till styrelsen@fallbanken.se.  Du ansvarar själv för städning och snöröjning av din hyrda parkeringsplats.

Besöksplatserna är avsedda för gäster i Fållbänken och får inte användas av de boende.

Biltvätt är inte tillåtet på parkering eller på gårdarna.

Det är inte tillåtet att ladda elbilar/elhybrider via bostadsrättsföreningens elsystem.

Åter till startsidan för trivselregler