Parkering

Om du har bil kan du, i mån av plats, hyra en parkering. Uthyrning av parkeringsplatser i BRF Fållbänken hanteras av vår ekonomiska förvaltning. Önskemål om egen parkeringsplats skickas till avgifthyra@nabo.se. Det går också bra att gå in på portal.nabo.se och skapa ett ärende.  Du ansvarar själv för städning,  snöröjning och halkbekämpning av din hyrda parkeringsplats.

Om du önskar parkeringstillstånd till tillfällig besökare, kontakta styrelsen via mejl styrelsen@fallbanken.se

Det är inte tillåtet att ladda elbilar/elhybrider via bostadsrättsföreningens elsystem

 Biltvätt är inte tillåtet på parkering eller på gårdarna.

 Det är parkeringsförbud på gårdarna. Tillfällig parkering vid entré får endast ske för på- och avlastning i max 15 min.

Totalt 320 p-platser finns. Parkeringsplatser med motorvärmare kostar 310kr/mån, 
p-plats utan motorvärmare kostar  230 kr, samt carport med motorvärmare 400kr/mån.
Der är kort kö till parkeringsplats, längre till carport
Under hösten 2023påbörjas en uppgradering av våra p-platser. Det innebär att vi elektrifierar 88% av våra parkeringsplatser med möjlighet till laddning av elbilar, med bibehållen möjlighet till motorvärmare.
Arbetet beräknas vara klart innan årsskiftet 2023-24

Åter till startsidan för trivselregler