BROTTSLIGHET

Vad gör jag om jag som boende i Fållbänken ser eller råkar ut för brottslighet?

I samråd med polisen har vi tagit fram följande råd:

  • När ni ser eller råkar ut för ett pågående brott ring omedelbart 112 till polisen!
  • Det är om möjligt den som ser eller råkar ut för brottet som skall anmäla.
  • Riskera inte liv och lem genom att direkt själv ingripa för att förhindra brottet. Den direkta ”hands on” brottsbekämpningen är en polissak.
  • Däremot kan ni på säkert avstånd från brott och brottslingar notera allt som kan vara av värde för polisen såsom tidpunkt, signalement mm. Om ni utan risk för er egen säkerhet kan ta foto är det också bra information till polisen.
  • De som i efterhand upptäcker inbrott, stöld, vandalisering, punkterade däck eller liknande bär själva ansvaret för att göra polisanmälan, polisanmälan skall inte gå via styrelsen. Däremot är vi tacksamma om ni skickar ett mejl till styrelsen för kännedom.
    Anmälan sker till polisen via tel.nr. 114 14 Det går också att göra anmälan över nätet på adress: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/
  • Har ni misstanke om brottslig verksamhet i föreningen som t.ex. narkotikahandel eller prostitution går det bra att lämna tips till polisen på deras tipssida. https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/.

Hur kan du förebygga brott?
På polisens hemsida kan du få många bra tips hur du kan förebygga att du råkar ut för brott.
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/

Vi är elva personer i styrelsen, vi bor utspridda i BRF Fållbänken, vi har god uppsikt över vår närmiljö och har mycket god kontakt med grannar och medlemmar. Vi får också god information via styrelsemejlens inkorg. Detta ger oss en bra bild om läget i vårt område.  Vi har under åren haft några sittningar med polisen där vi förmedlat vad vi känner till. Polisen ger oss inte intrycket av att brottsligheten i vårt område är onormal, om det överhuvudtaget går att kalla brottslighet för normal. De tackar oss dock för vårt engagemang.
Vi kommer även i fortsättningen, vid behov, samarbete med polisen för att få råd om vad vi kan göra och vad vi ska göra för att förebygga brottslighet.