Välkommen till brf fållbänken 1

Fållbänken 1 är en  bostadsrättsförening som ligger i Gribbylund i Täby.
Föreningen övertog fastigheterna Täby Karmstolen 1, Spegeln 24, Spegeln 25, Bokhyllan 1 och Fållbänken 1 den 17 november 2015. Säljare var Akelius. Ombildningen genomfördes med hjälp av Bergman & Partner AB

Byggnaderna, 37 st, är uppförda 1986‐87 och innehåller 405  bostadslägenheter och lokalytor på 3649 kvm.

Fållbänken har ett "eget" centrum, Gribbylunds C, med livsmedelsaffär, tobaksaffär, två restauranger, damfrisör och skrädderi.

I Fållbänkens absoluta närhet finns skog, sjö, bad och stora gräsytor för lek och rekreation.

Några minuters bilväg från Fållbänken ligger Täby C, ett av Sveriges största innecentrum.

Klicka här för lokal karta över Fållbänken


Sidan uppdaterad 2024 05 14

SENASTE NYTT!
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 05, 2024
Städdag
Delta på stämman!

-----------------------------------
Nu är bokslutet 2023 klart

Här är inlämnade motioner till årstsämman 2024

Här är valberedningens förslag 2024
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 04, 2024
Uppmaning att delta på årsstämman!!!

-----------------------------------

Nyhetsbrev nr 03, 2024
Bl.a. om årsstämman
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 02, 2024
Bl.a. om p-platser och att tänka på när ni skall göra åtgärder i er bostad.
-----------------------------------
Åtgärder efter OVK!
Under slutet av 2023 genomförde vi en Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) i BRF Fållbänken.  Efter genomförd OVK ska åtgärd göras i flera lägenheter.
Det är bostadsrättsinnehavaren som är skyldig att åtgärda och bekosta detta.  Åtgärderna ska genomföras snarast. De medlemmar som har en lägenhet där åtgärder skall göras, för att rätta till ventilationsbristen, kommer att få en lapp i brevinkast/postlåda.  Håll utkik!
-----------------------------------
OBS! Nya tider för öppna hus under våren 2024. OBS!
Under vårterminen 2024 har vi pga. av mötestekniska skäl ändrat våra tider för öppet hus till torsdagarna den 7 mars, 4 apr, 2 maj och 13 juni.  De öppna husen äger rum i styrelselokalen vid torget. Från kl. 19:00 till 20:00. Medlemmar, hyresgäster och företagare är välkomna!!
-----------------------------------
Infobrev från BRF Fållbänken till de som väljer att ladda sina bilar 
-----------------------------------
Återkoppling till Nyhetsbrev nr 1/24

-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 01, 2024
Ansvar!
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 12, 2023
Motorvärmarna är klara
-----------------------------------
Direktlänk till info om motorvärmare/laddboxar
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 11, 2023
Bl.a. om motorvärmare
-----------------------------------

OVK
Under november och december kommer obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ske i vår förening. Information om detta kommer att anslås i våra portar och delas ut i våra brevlådor och brevinkast. Tag noga del av den anslagna och utdelade informationen så ni, när det är dags för er lägenhet, kan ge tekniker tillträde. De som utför inspektionen skall kunna legitimera sig. OVK måste enligt svensk lag genomföras. Det är mycket viktigt att de tekniker som utför inspektionen får tillgång till våra lägenheter.
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 10, 2023

-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 9, 2023
Bl.a. om elbilsladdare
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 8, 2023
-----------------------------------
Uppdaterade
tvättstugeregler

-----------------------------------
Sida om brottslighet
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 7, 2023
Bl.a. om bredband och hissar
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 6, 2023
Bl.a. om sophantering

-----------------------------------
Nu finns protokollet från årsstämman i medlemsportalen portal.nabo.se
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 5, 2023
Om bl.a. årsmöte och nya styrelsen
-----------------------------------

Nyhetsbrev nr 4, 2023
Om öppethus för hyresgäster
och påminnelse om årsmöte.
-----------------------------------
Årsredovisning 2022 + valberedningens förslag finns nu att ta del av under dokument i portal.nabo.se. Några enstaka utskrivna exemplar kommer också att finnas på ICA i Gribbylunds C, för er som inte enbart vill ha dokumenten digitalt och inte har tillgång till skrivare.
Med vänlig hälsning, 
Styrelsen
 -----------------------------------
"Nollning" av vår utemiljö.
Mer info här
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 3, 2023
-----------------------------------
Kallelse till stämma 2023
-----------------------------------
Förslag till nya stadgar
-----------------------------------


-----------------------------------

Nyhetsbrev nr 2, 2023
Bl.a. om sophantering

-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 1, 2023

-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 11
Om en GOD JUL!

-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 10
Om avgiftshöjning

-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 9
-----------------------------------
På förekommen anledning
måste vi påpeka att det är
förbjudet att tvätta bilar
inom BRF Fållbänkens om-
råde. Dagvattenbrunnarna
är inte utformade för att ta
emot smutsvatten från bil-
tvätt
-----------------------------------
Nu finns övernattnings-
lägenhet i BRF Fållbänken. Mer info HÄR
-----------------------------------
På förekommen anledning vill vi påminna om, att möjligheten att ringa vår fastighetsskötare på jourtid, får endast utnyttjas om det är fara för hälsa,liv eller fastighet. En trasig tvättmaskin t.ex.får vänta till våra fastighetsskötare finns på plats.
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 8/2022
Bl.a. om elkostnader och elsparande
-----------------------------------

Nyhetsbrev nr 7/2022
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 6/2022
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 5/2022
-----------------------------------
Protokollet från 
årsstämman 2022
-----------------------------------
Fredrik Josephson som är kundansvarig på Andres måleri (De som renoverar uteplatserna) har bytt nr.
till 076-7973106.

-----------------------------------
Nyhtesbrev nr 4/2022
-----------------------------------
Årsredovisningen 2021

-----------------------------------
Valberedningens förslag
inför stämman 2022
-----------------------------------
ÅRSSTÄMMA 2022
23 maj i Grindtorpskyrkan
-----------------------------------
7 april
Gribbylunds Torg 1, 3, 5, och 7.
Ordinarie varmvattenförsörjning ur funktion. Reservaggregat med mindre kapacitet levererar nu varmvatten. Var sparsamma!
-----------------------------------
ÖPPET HUS I RÖDA STUGAN
Den 12 april har vi öppet hus i Röda Stugan mellan 18:00 och 20:00. Välkomna att ställa frågor till, diskutera med, ge förslag till, berömma eller klaga på styrelsen!
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 3/2022
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 2/2022
-----------------------------------
Tidsplan snabbare bredband
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 1/2022
Med bl.a. info om bredband
-----------------------------------
Uppdaterade rutiner
gällande parkeringar
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 11 
Bl.a. om avgiftshöjning
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 10 
om extrastämman och
torget

-----------------------------------
BoNea blir nabo. Vår ekonomiska förvaltning
byter namn.
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 9
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 8
-----------------------------------
BALKONGTVÄTT!
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 7
Bl.a. om ordning i tvättstugorna
-----------------------------------
OM ALTANRENOVERING
Med ritningar på grind och insynsskydd. 

-----------------------------------Nyhetsbrev nr 6
Bl.a. om den nya styrelsen
-----------------------------------
Här finns protokoll från
stämman 2021
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 5
Bl.a. om störande aktiviteter

-----------------------------------
Här kan ni ta del av årsredovisning och revisionsberättelse för 2020
-----------------------------------
OBS! OBS!OBS!
Ny dag för inlämnande
av årsstämmans röstningsblankett.
är10 JUNI

-----------------------------------
ÅRSSTÄMMA 2021
Kallelse och handlingar
Kommer också till er postadress
-----------------------------------
Nyhetsbrev nr 4 
Med bl.a.fråga om någon vill hyra syateljén?
-----------------------------------
RÅTTOR!
-----------------------------------
Nyhetsbrev mars 2021
Med en första information om stämman 2021
------------------------------
Nyhetsbrev feb 2021
Bl.a. om skräp
-----------------------------------
Nyhetsbrev Jan 2021
Bl.a. om autogiro.
-----------------------------------
AVGIFTSHÖJNING
Fr.o.m januari höjs avgiften med 15% enligt den plan som presenterades på infomötet den 17 oktober 2019.
För att ta del av presentationen från info.mötet om avgifterna klicka här
----------------------------------
Nyhetsbrev, dec 2020
Bl.a.om julklappspapper och elbilar.

-----------------------------------
Nyhetsbrev, nov 2020
om ny ekonomiskförvaltning, inkörshinder TV-boxar m.m.

-----------------------------------
Nyhetsbrev, okt 2020
Bl.a. om onödiga utgifter och elfordon.
-----------------------------------
Nyhetsbrev, sep 2020
Om uteplatser, trafikhinder och sotning
-----------------------------------
Nyhetsbrev, aug. 2020
Om bl.a. föreningsgården
och trafikhinder.
-----------------------------------
Nyhetsbrev, juli 2020
-----------------------------------
ÅRSMÖTESPROTOKOLLET
-----------------------------------
Nyhetsbrev, juni 2020
-----------------------------------
ÅRSSTÄMMAN 2020
Länk till dokument
Link to dokuments
-----------------------------------
Nyhetsbrev, maj 2020

-----------------------------------
Nyhetsbrev, april 2020
-----------------------------------
Juridiska dokument gällande er bostadsrätt, såsom gåvobrev och pantbrev, skall inte skickas till vår styrelseadress. Juridiska dokument skall skickas direkt till vår ekonomiska förvaltning: 
Bergman & Partner, Bällstaågatan 22,
168 70 Bromma.
-----------------------------------
Torsdagen den 23 april är sista gången att  hämta ut sin förrådsnyckel, i Röda stugan,  mellan kl 17:30 och 18:00. Därefter är det mailförfrågan till styrelsen@fallbanken.se som gäller, för att få förrådsnyckel.
-----------------------------------
OBS, endast våra lokal-vårdare får städa våra hissar!
Fel rengöringsmedel kan förstöra ytor. För mycket vätska på fel ställen kan kortsluta hela hissen, ge den som städar kraftiga stötaroch i värsta fall göra hisskorgen strömförande.
-------------------------------------
INSTÄLLD ÅRSSTÄMMA! Regeringen beslutade under fredagen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag 29 mars och gäller tills vidare. Detta gör att BRF Fållbänken ställer in årsstämman den 14 maj. Vi återkommer med nytt datum så fort det är möjligt.
-------------------------------------
Nyhetsbrev mars 2020
-------------------------------------
CORONA!
Vi i styrelsen tror inte att ni i första hand söker information om Covid-19 på Fållbänkens hemsida, men vi vill ändå säga: ”Var snälla mot varandra!”
Vi vill rekommendera att ni i första hand söker er information hos Folkhälsomyndigheten och lyder deras uppmaningar. Vi vill också att ni tänker på att vara mycket källkritiska när ni tar del av information på sociala medier och inte delar desinformation vidare.
Vi ser för närvarande ingen anledning att skjuta upp vår årsstämma den 14 maj. Om situationen förändras återkommer vi med information om detta.
-------------------------------------
Vi vill påminna om att när medlem får hjälp med råd och arbete gällande den egna lägenheten, debiterar SVEFAB er som lägenhetsinnehavare direkt för den utförda tjänsten.
Se under Fastighetsskötsel

--------------------------------------
Nyhetsbrev februari 2020
--------------------------------------
Nyhetsbrev januari 2020
--------------------------------------

FALSKA DÖRRINSTALLATÖRER
Boende i Fållbänken har haft besök av personer som sagt att de skall installera ny ytterdörr i lägenheten. Personerna har hävdat att de kommer från styrelsen. Inga dörrinstallationer initierade av styrelsen är på gång i föreningen. Råkar ni ut för besök av det här slaget avfärda dem snabbt och ring därefter polisen.

--------------------------------------
Nyhetsbrev dec 2019
--------------------------------------
För att ta del av presentationen från extrastämman 2020-12-05, klicka här!
--------------------------------------
Nyhetsbrev november 2019

-------------------------------------
EXTRASTÄMMA
--------------------------------------
Nyhetsbrev oktober 2019
-------------------------------------
Alla har fått en lapp i postlådan om en cykelutrensning i
BRF Fållbänken. Ni kan ta del av den även här.
-------------------------------------
För att ta del av presentationen från info.mötet om avgifterna 2020, klicka här
-------------------------------------
INFORMATIONSMÖTE
2020 års avgifter
-------------------------------------

INFORMATIONSMÖTE
Köp av hyresrätt

-------------------------------------
Nyhetsbrev september 2019
----------------------------------------

Förrådsinventering
-----------------------------------
Nu är vår sida uppdaterad med
"För mäklare"
Nyhetsbrevsarkiv
och
Bildgalleri
Allt under rubriken
"OCH MER"

-----------------------------------
Konstituerande möte är genomfört
Resultat av mötet
-----------------------------------------
Nu är protokollet från årsstämman 2019 klart

Nya stadgarna
-----------------------------------
Nu finns årsredovisningen  tillgänglig!

ÅRSREDOVISNING 2018
-------------------------------------

1 mars startade vår nya fastighetsförvaltare.

Kontaktuppgifter

-------------------------------

Vad händer på Trefaldighetsvägen 14?
Under 2018 har styrelsen arbetat hårt med att hitta nya utförare av förskoleverksamhet, i våra tomma lokaler avsedda för ändamålet.
Detta har inte lyckats.
Tomma lokaler innebär ett stort inkomstbortfall för vår förening, vi har därför nu beslutat att åtminstone en av lokalerna, den på Trefaldighetsvägen 14, skall byggas om till lägenheter. De nya lägenheterna kommer sedan att säljas som bostadsrätter. Detta kommer att ge vår förening en rejäl förstärkning av ekonomin, både från försäljningen av bostadsrätterna och fortlöpande från de månadsavgifter som bostadsrätterna betalar in till föreningen.

--------------------

NYA TVÄTTSTUGETIDER

På önskemål från många medlemmar har vi nu ändrat tiderna i tvättstugorna.
De nya tiderna är: 
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00
Genomförandet av förändringen gick snabbare än beräknat, så denna information kommer efter genomförandet. Vi ber om ursäkt för de besvär detta orsakat.

-------------------------