Uthyrning

Att hyra ut i andra hand

För att du ska få hyra ut lägenheten i andra hand krävs att styrelsen alltid godkänner uthyrningen innan hyresgästen flyttar in. I annat fall är det ett brott mot Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
För att få hyra ut en lägenhet i andra hand, måste du också innan andrahandsuthyrningen börjar bo och vara/varit skriven i lägenheten.
Kopia på andrahandskontraktet ska  skickas till styrelsen.

Villkoret du måste uppfylla är att du under en viss tid inte kan använda lägenheten, exempelvis på grund av arbete eller studier på annan ort, vård av anhörig, längre sjukhusvistelse, eller att du på något annat sätt har skäl till att andrahands‐ uthyrningen skall tillåtas, t.ex. för att ”prov bo” med sambo. 

Såkallad airbnb uthyrning godkänns inte.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att en andrahandshyresgäst följer föreningens ordningsregler och stadgar. Om det uppstår större störningar kan din bostadsrätt bedömas som förverkad och du blir av med din bostadsrätt.

Vid andrahandsuthyrning tas ut avgift på 10% per år av prisbasbelopp som gäller vid uthyrningen.

Blankett: Hyresavtal andrahandsuthyrning PDF

Åter till startsidan för trivselregler