BRANDSKYDD

RING112 I HÄNDELSE AV BRAND.

Stäng in branden
Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda.

Din väg ut är räddningstjänstens väg in
Det är därför viktigt att du aldrig blockerar dessa utrymmen, inte ens för en kort tid. Placera inte mattor, cyklar, barnvagnar m.m. i trappuppgångar och portar
Barnvagnar och cyklar i ett trapphus är bland de största hindren för räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan exempelvis en barnvagn innebära livsfara för dig och dina grannar. I en akut situation är det också avgörande med fria utrymningsvägar för att snabbt kunna komma ut ur fastigheten. Detta gäller även vinden, källaren och trapphuset.

Brandvarnare och brandsläckare
I din lägenhet finns en brandvarnare, enligt lag om Skydd mot olyckor (2003:778). Du ansvarar för att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar och rengöra den. Skulle den inte larma, kontakta styrelsen.


Åter till startsidan för trivselregler