FASTIGHETSSKÖTSEL


INFORMATION FRÅN VÅR FASTIGHTESSKÖTARE SVEFAB

Brf Fållbänken har valt att teckna avtal gällande fastighetsskötsel med oss på SVEFAB från 1 februari 2019.

Vi vill passa på att berätta lite kort om oss, och vad vi kan göra för er. Vi är Svealands Fastighetsteknik AB (SVEFAB) och vi  ansvarar för den tekniska driften av fastigheten.

Upptäcker du fel såsom trasiga lampor eller liknande i allmänna utrymmen är du välkommen att kontakta vår felanmälan, så ombesörjer vi att felet åtgärdas. Vid fel inne i din lägenhet/lokal är det också oss ni kan kontakta, vi gör då en bedömning på huruvida det är något ni själva eller fastighetsägaren / föreningen ska bekosta.

Behöver du hjälp med installation av diskmaskin, byta blandare? Sätta upp hyllor? Vår tekniker kan hjälpa till med exempelvis installation av vitvaror och arbeten inne i din lägenhet. I dessa fall debiterar vi er som lägenhetsinnehavare direkt för den utförda tjänsten. Kontakta oss gärna för prisuppgift. Eftersom vår fastighetstekniker ändå rör sig i huset kommer han ofta kunna utföra arbeten med relativt kort varsel.

För akuta fel, där det finns risk för skada på liv eller egendom, finns vår jour tillgänglig året runt, utanför den ordinarie arbetstiden. Även här gäller principen om att du som lägenhetsinnehavare själv bekostar utryckningen, om det inte gäller akuta ärenden som är direkt kopplade till fastigheten såsom läckage från taket, större elfel eller liknande. Tänk också på att du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att vidta åtgärd om det inträffar en skada i din lägenhet som kan påverka andra delar av fastigheten. Är du osäker, stäm av med styrelsen innan du kontaktar jouren.

NOTERA, detta innebär ett nytt nummer och en ny mailadress att felanmäla till!

Ni når oss på;
Felanmälan, öppen vardagar 07.00-16.00, 020-544 022 Jour, all övrig tid, 020-544 022
Via vår hemsida,
www.svefab.com
Vi tar även emot felanmälan via mail, info@svefab.com Med förhoppning om ett gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
SVEFAB