FELANMÄLAN SKER DIREKT TILL VÅR FASTIGHETSFÖRVALTNING

SVEFAB

Via telefon: vardagar 07.00-16.00, 020-544 022

 Jourtid, all övrig tid, 020-544 022

 Via Svefabs hemsida: www.svefab.com

 Via mail:info@svefab.com