Ledamöter

Ordförande

Claes Gustafsson 

Vice ordförande

Thomas Nordell

Sekreterare

Karl-David Andersson

Ledamöter

Linda Eklund

Sheren Salih

Anders Mattsson

Maria Mendoza

Suppleanter

Darina Rönn

Jörgen Backlund

Sofie Odell

Nelia DavidssonKONTAKTUPPGIFTER


Föreningens postadress:
BRF Fållbänken1
NABO 112023, FE617
10776 STOCKHOLM

E-post:
styrelsen@fallbanken.se