RÖKNING

”Rökning i Fållbänkens utemiljö är tillåten, om vi röker inom tre meter från en av föreningen uppsatt askkopp. Att lämna fimpen någon annanstans än i askkoppen är givetvis inte tillåtet.   I och utanför entréerna till våra fastigheter är rökning förbjuden.”