STÖRANDE AKTIVITETER

 Visa hänsyn till dina grannar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Detta gäller hög musik och annat störande buller. Låt musik m.m. vara en angelägenhet bara för dig och dina gäster. Visa speciell hänsyn mellan 22.00 – 07.00. På lördagar och helgdagar ska du vara extra varsam. Ska du ha fest så informera gärna grannarna i god tid om du tror att du kommer att störa.

Blir du störd av andra boenden i föreningen så tala i första hand med personen i fråga och i andra hand kan du maila till BRF Fållbänkens styrelse och beskriva situationen. styrelsen@fallbanken.se

Är störningen akut och pågår under tiden mellan 22.00 - 07.00 kan du ringa störningsjouren.

Vår störningsjour sköts av Larmassistans som nås på telnr 08-340740.

"Falsklarm" fakturerars den som larmar. Åter till startsidan för trivselregler