Tvättstuga

TVÄTTSTUGETIDER
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16:00
16:00-19:00
19:00-22:00

DETTA GÄLLER I TVÄTTSTUGAN

För att vi tillsammans ska hålla ordning i tvättstugorna förväntas att alla medlemmar som nyttjar tvättstugorna följer de regler som finns. 

 • Har du bokat en tvättid aktiveras din tid genom du lägger din tagg på displayen utanför.
  När du lägger din tagg på displayen låser du också upp tvättstugedörren.
 • Om du inte börjat tvätta inom 30 minuter kan en annan medlem i bostadsrättsföreningen boka tvättstugan. Då öppnas tiden i bokningssystemet.
  Den som bokar tvättstugan under de förutsättningarna måste tänka på att tvätten måste avslutas innan nästa tid påbörjas.
 • Ni kommer endast in i tvättstugan, med hjälp av taggen,  på den bokade tiden, plus ytterligare 30 min.
 • Du får använda torktumlare eller torkskåp 30 min efter avslutad tvättid.
 • Det är absolut förbjudet att färga kläder i tvättmaskinerna. 
 • Bygel-BH ska alltid tvättas och torkas i en tvättpåse för att undvika skador på maskinerna. Orsakar du skador kan du bli ersättningsskyldig. 
 • Det är inte tillåtet att tvätta mattor och annan grovtvätt.
 • Rengör torktumlarens och torkskåpets luddfilter  efter varje användning. Detta p.g.a. risk för överhettning och brand! 
 • Lämna alltid tvättmaskinsluckor, tvättmedelsfack, torktumlarlucka och torskåpsdörr öppna efter avslutad tvätt. Detta för att förebygga dålig lukt och mögelbildning.
 • Du och dina grannar ansvarar gemensamt för att tvättstugan är ren, städa alltid tvättstugan efter avslutad tvättid. Torka ur tvättmedelsfacken, torka av maskinerna, arbetsbänkar och torkskåpet från damm och tvättmedel, rengör tumlarens och torkskåpets filter och sopa/torka golvet. 
 • Stäng fönster och dörr efter avslutad tvättid.


Det är viktigt att följa anvisningarna som finns i tvättstugorna. Maskinerna håller längre då och det blir mindre kostnader för föreningen.

Åter till startsidan för trivselregler