FÖRSÄKRINGAR SKADOR

Föreningen har fastigheten försäkrad hos brandkontoret, www.brandkontoret.se. Medlemmarna ska teckna bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Kopia på försäkringsbrevet lämnas till styrelsen.

Vid upptäkt av uppkommen skada kontaktar bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen den tekniska förvaltningen   tel 020-544 022.

Den tekniska förvaltningen vidtar nödvändiga akuta åtgärder, dokumenterar skadan och kontaktar så fort som möjligt vårt försäkringsbolag Brandkontoret. Den tekniska förvaltningen ser också till att Fållbänkens styrelse  hålls informerad om skadan.

Brandkontoret avgör om kostnaderna för skadan skall belasta bostadsrättsföreningens försäkring eller bostadsrättsinnehavarens/hyresgästens försäkring.

Åter till startsidan för trivselregler